کاربر "Narges"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Narges"

امتیاز: 64 امتیاز (رتبه #192)
سوال ها: 3 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Narges ›
جواب ها: 4 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Narges ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 1 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Narges"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14270 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33633 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.613,144 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07134 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19366 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17326 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21403 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24468 بازدید
...