+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (3 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
نحوه نمایش تگ Iframe در فرم های  Gwt در فریم ورک Wise چگونه می باشد؟

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (37 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

شما می تونید از تگ

<c:FormPanel Id="شناسه"></c:FormPanel>

استفاده کنید.

0 امتیاز
قبل توسط (1.4هزار امتیاز)

با استفاده از com.google.gwt.user.client.ui.Frame :

Frame frame = new Frame("http://www.google.com/");
frame.setWidth("800px");
frame.setHeight("600px");

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 354 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط kalantari (3 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 302 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 575 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 201 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 185 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 727 بازدید
...