کاربر "kalantari"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "kalantari"

امتیاز: 3 امتیاز (رتبه #1,074)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط kalantari ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط kalantari ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kalantari"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0349 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07146 بازدید
–1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1191 بازدید
...