0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (982 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

قوانین سوار و پیاده شدن از ماشین هنگام امتحان گواهی نامه به چه صورت می باشد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (982 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

نحوه ی حرکت به سمت ماشین: با توجه کامل به اطراف و دیگر استفاده کنندگان از راه عقب ماشین به سمت درب راننده ماشین نزدیک می شویم.

  • الف) بازکردن درب: بعد از کلید انداختن و بازکردن قفل درب با دست چپ درب خودرو را طوری باز می کنیم که مزاحم عابرین پیاده و خودرو های عبوری نباشد.
  • ب) سوار شدن : سوار شدن با پای راست انجام می شود ( نه با سر) پس اول قسمت سمت راست بدن وارد خودرو میشود و بر روی صندلی می نشینیم.
  • ج) پیاده شدن: دسته ی درب را با دست چپ می گیریم و با دست راست دستگیره را گرفته و قبل از باز کردن درب پشت سر را نگاه می کنیم بعد از اینکه مطمئن شدیم خطری نیست درب را باز می کنیم، پای چپ را بیرون می گذاریم و بعد سر و بدن را بیرون می آوریم.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 8.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 353 بازدید
...