0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (690 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

در حال حاضر جرایم نقدی تخلف در رانندگی چقدر است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (843 امتیاز)

نرخ جرایم رانندگی:

ورود ممنوع = 90000 تومان

تجاوز به چپ = 75000

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو = 65000

دور زدن ممنوع = 75000

توقف در توقف ممنوع = 40000

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 8.0هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 7.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 941 بازدید
...