کاربر "zahra-h"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: زهرا حسینی
محل زندگی: تهران
وب سایت: https://www.driveing.ir/
درباره: سایت درایوینگ سایت آموزش و آزمون رایگان آیین نامه رانندگی
من در اینجا سعی می کنم کسانی که در مورد گواهینامه رانندگی سوالی داشته باشند جواب بدهم .

فعالیت های "zahra-h"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #617)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط zahra-h ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط zahra-h ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "zahra-h"

...