+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (5 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
دو عدد نام ببرید که مجموع آن ها 10 و تفاضل آن ها 5 باشد؟

منصوب به شیخ بهایی

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
اگر اعشاری قبوله ۷.۵ و ۲.۵ هستند
0 امتیاز
قبل توسط (35 امتیاز)
اگه غیر اعشار منظورت هست کلا نداریم چون هرکاریش کنی یا جمعش 10 نمیشه یا تفریقش 5!

سوالات مشابه

+2 امتیاز
3 پاسخ 20.9هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 23.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 7.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 956 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 306 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 509 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8.1هزار بازدید
...