کاربر "narciss"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "narciss"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #273)
سوال ها: 9تمام سوال های پرسیده شده توسط narciss ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط narciss ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "narciss"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.044,481 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32752 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15363 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.812,058 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.1113,147 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2515 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11292 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11295 بازدید
...