تولید عدد تصادفی با توزیع پواسون در جاوا چگونه است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.28244 بازدید
در زبان جاوا چگونه می توان یک عدد تصادفی با توضیع پواسون تولید کرد؟
آیا همانند عدد تصادفی گوسی (نرمال) تابع پیش فرضی بدین منظور موجود است؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط moeenzarrinfam (2,569 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+2 رأی

برای این مورد باید از کتابخانه Cern Colt استفاده کنید.

RandomEngine engine = new DRand();
Poisson poisson = new Poisson(lambda, engine);
int poissonObs = poisson.nextInt();

Normal normal = new Normal(mean, variance, engine);
double normalObs = normal.nextDouble();
جواب 2 سال قبل توسط skayvanfar (80 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65729 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0558 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41828 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36399 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3390 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09151 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.824,704 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2442 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13143 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0672 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...