تولید عدد تصادفی با توزیع پواسون در جاوا چگونه است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.29270 بازدید
در زبان جاوا چگونه می توان یک عدد تصادفی با توضیع پواسون تولید کرد؟
آیا همانند عدد تصادفی گوسی (نرمال) تابع پیش فرضی بدین منظور موجود است؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط moeenzarrinfam (2,569 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+2 رأی

برای این مورد باید از کتابخانه Cern Colt استفاده کنید.

RandomEngine engine = new DRand();
Poisson poisson = new Poisson(lambda, engine);
int poissonObs = poisson.nextInt();

Normal normal = new Normal(mean, variance, engine);
double normalObs = normal.nextDouble();
جواب 2 سال قبل توسط skayvanfar (80 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73871 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0561 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42879 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34403 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31426 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09153 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.095,366 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6867 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14163 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0677 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...