تولید عدد تصادفی با توزیع پواسون در جاوا چگونه است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.32793 بازدید
در زبان جاوا چگونه می توان یک عدد تصادفی با توضیع پواسون تولید کرد؟
آیا همانند عدد تصادفی گوسی (نرمال) تابع پیش فرضی بدین منظور موجود است؟
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط moeenzarrinfam (2,579 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+2 رأی

برای این مورد باید از کتابخانه Cern Colt استفاده کنید.

RandomEngine engine = new DRand();
Poisson poisson = new Poisson(lambda, engine);
int poissonObs = poisson.nextInt();

Normal normal = new Normal(mean, variance, engine);
double normalObs = normal.nextDouble();
جواب 6 سال قبل توسط skayvanfar (80 امتیاز)
ویرایش 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.732,034 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1265 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37177 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,613 بازدید
سوال 10 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (922 امتیاز)
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22603 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31927 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11375 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 5.5518,450 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,208 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2554 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...