تولید عدد تصادفی با توزیع پواسون در جاوا چگونه است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.31304 بازدید
در زبان جاوا چگونه می توان یک عدد تصادفی با توضیع پواسون تولید کرد؟
آیا همانند عدد تصادفی گوسی (نرمال) تابع پیش فرضی بدین منظور موجود است؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط moeenzarrinfam (2,569 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+2 رأی

برای این مورد باید از کتابخانه Cern Colt استفاده کنید.

RandomEngine engine = new DRand();
Poisson poisson = new Poisson(lambda, engine);
int poissonObs = poisson.nextInt();

Normal normal = new Normal(mean, variance, engine);
double normalObs = normal.nextDouble();
جواب 2 سال قبل توسط skayvanfar (80 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.77961 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0566 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43921 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33411 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32459 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09164 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.446,179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.580 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15178 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0685 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...