+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برنامه نویسی شئ گرا و ساخت یافته هریک درچه مواردی به کار میروند و اینکه شئ گرا نسبت به ساخت یافته چه فاکتورهای اضافی دارد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

تقریبا هر برنامه ای که با زبان های برنامه نویسی شي گرا تولید می شود توسط زبان های برنامه نویسی ساخت یافته نیز قابلیت تولید دارد. اما در مواردی برنامه نویسی با یکی از این روش ها ساده تر از دیگری است. برای مثال به نظر من برنامه نویسی رابط کاربری (GUI) بدلیل نزدیک بودن مفاهیم پنجره ها و کامپوننت ها به اشیاء و کلاس با استفاده از روش برنامه نویسی شي گرا ساده تر و توسعه پذیر (extensible) و یا برنامه نویسی سیستمی (مانند کرنل سیستم عامل) که احتیاج به لایه های abstraction فراوان ندارد با روش برنامه نویسی ساخت یافته ساده تر است.

در مواردی که برای تحت کنترل درآوردن پیچیدگی مسائل نیاز به abstraction فراوان وجود دارد، روش برنامه نویسی شي گرا با قرار دادن ابزارهایی مانند وراثت، پلی مورفیسم (چند ریختی) و ... برزبان های ساخت یافته ارجهیت دارد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.3هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 2.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 50 بازدید
...