0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

منظور از کلاس concrete در برنامه نویسی شئ گرا چیست؟

3 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)
کلاسهای که از نوع Concrete هستند وراثت و چندریختی درون اونها کاربردی نداره و استفاده نمیشه و به عبارتی object های که object های دیگر را پیشتبانی می کنند .
0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

کلاس های concrete در برنامه نویسی شئ گرا کلاس هایی هستند که هیچ مفهوم اتزاعی (متد abstract یا عضو virtual) در آنها وجود ندارد و تمام متد های آنها دارای پیاده سازی هستند و در نتیجه می توان از آنها شئ ساخت.

0 امتیاز
قبل توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

این مثال خوبیه برای این سوال:

}public abstract class A
     ;()public abstract void methodA

{

}interface B
   ;()  public void printB

{

}public class C extends A implements B
     }()  public void methodA
       ;    (" System.out.print("I am abstract implementation
        {

  }()  public void printB

     ;    ("  System.out.print("I am interface implementation
      {

{

در این مثال کلاس c یک concrete class است.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.8هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 671 بازدید
...