0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

من خیلی متلب بلد نیستم. می خواستم از یک عبارتی مثل این انتگرال بگیرم و بعد تو یه چیز دیگه ضربش کنم و نمودارشو بکشم. تو انتگرال گیریش موندم.حدود انتگرال از صفر تا ایکس. عبارتم عبارت زیر.(0.3* (1+x)^3 + 0.7)^-1/2

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 569 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 587 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 977 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 287 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 622 بازدید
...