مفهوم Aspect oriented در Spring چیست؟

+3 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.69780 بازدید
مفهوم Aspect oriented در Spring چیست؟
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta1462 (204 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+3 رأی

Spring AOP یکی از ماژول های Spring Framework است که قابلیت های برنامه نویسی aspect oriented را به Spring اضافه می کند. Spring AOP مفاهیمی مثل Aspect، Join point یا Advice را به شکل ساده تری در Spring قابل استفاده می کند.

برنامه نویسی aspect oriented روشی برای ماژولار کردن cross-cutting concern در برنامه نویسی است. به بیان ساده تر cross-cutting concern ها عملیاتی هستند که تقریبا باید در تمام کلاس ها انجام شوند (مانند log یا امنیت و ...). در برنامه نویسی aspect oriented این عملیات در قالب مفهومی به نام Aspect قرار می گیرند.

 Advice ها عملیاتی هستند که در یک زمان مشخص (join point) توسط Aspect ها انجام می شوند. برنامه نویسی aspect oriented این قابلیت را به ما می دهد که عملیات مربوط به cross-cutting concern ها را قبل و یا بعد اجرا یک متد بصورت خودکار انجام دهیم و دیگر کد های مربوط به cross-cutting concern ها درون کلاس های معمولی پراکنده نباشند.

جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)
Saeed Zarinfam@
امکان ش هست یه مثال برنامه نویسی بزنید؟
slm
kholase va mofied Bod merci
Leutfan mesal ham bezanied

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8539 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63186 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42175 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط HA (129 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68316 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28133 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34160 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22102 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62327 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42231 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...