+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

Apple Watch چگونه ضربان قلب را می شمرد؟ آیا سنسور شمارش ضربان قلب دارد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (245 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

بله دارد.توسط تکنولوژی فوتوپلتیسموگرافی که در صنعت پزشکی از آن استفاده میکنند.

تکمیلی:

با استفاده از تاباندن نور غیر مرئی مادون قرمز به پوست عمل می کند. با توجه به حجم خون موجود در پوست و بافت، نور مادون قرمز جذب می‌شود با اندازه‌گیری نور جذب نشده تغییرات موجود در حجم خون را می‌توان حساب کرد. همانند ‏IP‏ می‌توان تغییرات حجم خون در سیاهرگ و منحنی ضربانی شریانها را به‌دست آورد.‏

منبع

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 676 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 52.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 425 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3.8هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 721 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 193 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 245 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 269 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط کاربر (982 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 199 بازدید
...