0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (922 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

آیا دستوری مشترک بین تمامی توزیع های لینوکس (مانند اوبونتو) برای restart یا shutdown کردن سیستم از طریق terminal یا command line وجود دارد؟ اگر نه دستوری که فقط در اوبونتو 12.04 کار کند چیست؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای shutdown:

sudo poweroff

برای restart:

sudo reboot

 

+1 امتیاز
قبل توسط (410 امتیاز)

دوست عزیز با دستور shutdown تو تمام توزیع های گنو لینوکس می تونی سیستم Halt, power-off,reboot کنی.

توی ترمینال بنویس :

[tazik@localhost ~]$ shutdown --help
shutdown [OPTIONS...] [TIME] [WALL...]

Shut down the system.

   --help   Show this help
 -H --halt   Halt the machine
 -P --poweroff Power-off the machine
 -r --reboot  Reboot the machine
 -h       Equivalent to --poweroff, overridden by --halt
 -k       Don't halt/power-off/reboot, just send warnings
   --no-wall  Don't send wall message before halt/power-off/reboot
 -c       Cancel a pending shutdown
[tazik@localhost ~]$ 

 

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 5.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 273 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 691 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.6هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 374 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 361 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 223 بازدید
...