چطور می توانم در اوبوتو را از طریق terminal سیستم را restart یا shutdown کنم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.591,220 بازدید

آیا دستوری مشترک بین تمامی توزیع های لینوکس (مانند اوبونتو) برای restart یا shutdown کردن سیستم از طریق terminal یا command line وجود دارد؟ اگر نه دستوری که فقط در اوبونتو 12.04 کار کند چیست؟

سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مسافر (842 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

2 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

برای shutdown:

sudo poweroff

برای restart:

sudo reboot

 

جواب 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,540 امتیاز)
انتخاب شده در 5 سال قبل توسط مسافر
+1 رأی

دوست عزیز با دستور shutdown تو تمام توزیع های گنو لینوکس می تونی سیستم Halt, power-off,reboot کنی.

توی ترمینال بنویس :

[tazik@localhost ~]$ shutdown --help
shutdown [OPTIONS...] [TIME] [WALL...]

Shut down the system.

   --help   Show this help
 -H --halt   Halt the machine
 -P --poweroff Power-off the machine
 -r --reboot  Reboot the machine
 -h       Equivalent to --poweroff, overridden by --halt
 -k       Don't halt/power-off/reboot, just send warnings
   --no-wall  Don't send wall message before halt/power-off/reboot
 -c       Cancel a pending shutdown
[tazik@localhost ~]$ 

 

جواب 5 سال قبل توسط تازیک (410 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46616 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.82,337 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0761 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16210 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39301 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.412,918 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0775 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0669 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0361 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...