0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

آیا در جاوا کتابخانه ای وجود دارد که به سبک برنامه نویسی Functional در جاوا 8 بتوان بر روی دیتابیس query زد و با آن ارتباط برقرار کرد، برای مثال چیزی شبیه Slick در Scala؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

در حال حاضر بهترین گزینه برای این کار کتابخانه Speedment است که امکان ارتباط با دیتابیس به سبک جاوا 8 و stream ها و lambda expression ها را می دهد:

// Searches are optimized in the background!
Optional<Hare> harry = hares.stream()
    .filter(NAME.equal("Harry").and(AGE.lessThan(5)))
    .findAny();

query sql زیر بر روی دیتابیس اجرا خواهد شد:

SELECT * FROM `Hare` 
    WHERE `Hare`.`name` = "Harry"
    AND `Hare`.`age` < 5
    LIMIT 1;

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 319 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 552 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 488 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 729 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.6هزار بازدید
...