+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)
چه زبان هایی را pure functional (کاملا functional) و چه زبان هایی را ترکیبی (hybrid) می گویند؟ تفاوت آنها در چیست؟ زبان های کاملا functional چه مزیتی نسبت به زبان های ترکیبی دارند؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

زبان های برنامه نویسی pure functional (کاملا functional) برای تولید برنامه، فقط از مفاهیم مختص زبانهای functional (مانند First-class function، Recursion، Immutability و ...) استفاده می کنند، زبان هایی مانند Haskell، Erlang و Lisp جزء زبان های برنامه نویسی pure functional (کاملا functional) هستند.

زبان های برنامه نویسی ترکیبی (hybrid) معمولا زبان های همه منظوره ای هستند که قسمتی یا تمامی مفاهیم مختص زبانهای functional را استفاده می کنند و علاوه بر آن قابلیت برنامه نویسی به سایر روش ها (مانند شئ گرا، imperative و ...) را نیز در اختیار برنامه نویسی قرار می دهند، زبان های Python، Ruby و Scala جزء این دسته از زبانها حساب می شوند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 661 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 478 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 430 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 710 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 355 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 315 بازدید
...