+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (843 امتیاز)

در مباحث Cloud Computing مفهومی با نام IaaS یا Infrastructure as a Service وجود دارد، IaaS چیست و به چه نوع سرویس هایی گفته می شود؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

IaaS یکی از سرویسهای کلود می باشد که درآن زیرساخت به عنوان سرویس دراختیار شرکتها ومشتریان قرار میگیرد. این شکل ازارائه خدمات،امکانی را برای مشتری فراهم کرده که شامل توان پردازشی،فضای ذخیره سازی،شبکه ها ودیگرمنابع پایه ای محاسباتی است.به گونه ای که مشتری می تواند نرم افزار دلخواه خودکه میتواندشامل سیستم عامل وبرنامه های کاربردی باشد را روی آن قرار داده واجرا نماید.مشتری زیرساخت زیرین را مدیریت نمیکند ولی روی سیستم عامل، فضای ذخیره سازی وبرنامه های قرار داده شده کنترل دارد.درIaas نسبت به خدمات دیگر کلود مثل paas وsaas کنترل بیشتری برزیرساخت وجود دارد.

سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (843 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره 10 سال قبل توسط
تفاوت Infrastructure as a Service و Platform as a Service چیست؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 246 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 499 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 415 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 333 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
...