0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
بسته شده قبل توسط
در رده بندی که در ستون سمت راست سایت جواب یاب می آید، تفاوت فعالترین کاربران و پرامتیازترین کاربران در چیست؟
ببندید با توجه به این نکته: راهنمای کاربران می باشد.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

پر امتیازترین کاربران X روز اخیر، قسمتی از امتیازات کسب شده توسط یک فرد است که در X روز اخیر بدست آمده است.

فعال ترین کاربران X روز اخیر، درصد فعالیت کاربر (شامل جواب دادن، سوال پرسیدن و نظر دادن) در X روز اخیر از کلا فعالیت های سایت در X روز اخیر می باشد.

یک کاربر می تواند بین کاربران پرامتیاز X روز اخیر سایت باشد ولی اصلا در X روز فعالیتی نداشته باشد (امتیاز های کسب شده از سوال ها و جواب های روزهای قبلتر کاربر است) و بلعکس یک کاربر می تواند دربین فعالترین کاربران X روز اخیر سایت باشد و درصد فعالیت بالایی داشته باشد ولی در بین کاربران پر امتیاز نباشد (سوال ها و جواب های کاربر امتیاز دریافت نکرده اند).

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 485 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 461 بازدید
...