+1 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (7.1هزار امتیاز)
وجه تمایز بانک خصوصی و دولتی درچیست ؟ آیا خدمات بانک خصوصی ازدولتی بهتره (مثلا ازنظر کیفیت خدمات و امنیت وسرعت)

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط
بیشتر خدمات که در بانک خصوصی بر حسب اختیار داده شده از بانک دولتی بهتر است و نیز درصد سود این نوع بانک ها برای واگذاری پول در آنها بیشتر می باشد

اما بانک های خصوصی را دولت پشتیبانی نمی کند و فقط مبلغی بابت تضمین به میزان سپرده ها نزد خود نگاه می دارد که این مبلغ برای آنها کم می باشد

بانک های خصوصی به تمامی شبکه های شتاب وصل نیستند

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ 428 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6.6هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 2.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 868 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
...