کاربر "Behzad Sadehdasht_65"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Behzad Sadehdasht_65"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #965)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Behzad Sadehdasht_65 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Behzad Sadehdasht_65 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Behzad Sadehdasht_65"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.081,782 بازدید
...