0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.9هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

چطور میشه که به URL های قفل شده دسترسی داشت مثلا با HTaccess - htpasswd ادرس قفل شده . چطور می تونم فیلد پسورد و یوزر رو وارد کنم که اتصال معتبر و انجام بشه ؟

قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
میشه بیشتر توضیح بدین. منظورتون از URL قفل شده چیه؟
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
برای امنیت داده ها و کلا امنیت app ادرس رو lock کردم htpasswd سمت سرور حالا نیاز دارم که اینپوت باکس های پنجره ای  authorization رو با پسورد و یوزرنییم پر کنم .
یک نمونه اضاف می کنم به سوال
 از RESTful استفاده می کنم.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)کد اتصال که HttpURLConnectionاستفاده کردم نه apache httpclient چون پیشتبانی میشه بگزریم  و اینکه برای وارد کردن اطلاعات در فیلدها هم اول همه پنجره ای زرین رو در کد پیاده کردم و فلیدها رو پر کردم و بعد ارسال کردم به سمت سرور

 

ساختن پنجره در کد :

    byte[] loginByte = (UserName + ":" + PassWord).getBytes();
    StringBuilder loginBuilder = new StringBuilder().
        append("Basic ")
        .append(Base64.encodeToString(loginByte,Base64.DEFAULT));

اعمال کد :

con.addRequestProperty("Authorization", loginBuilder.toString());

 

و در اخر در activity نام کاربری و رمز عبور رو به تابع پاس می دم :

protected String doInBackground(String... params) {
      String content = HttpManager.getData(params[0], "namekarbari", "pass");
      return content;
    }

 

کد کلی تابع :


  public static String getData(String uri, String UserName, String PassWord)
  {

    BufferedReader reader = null;

    byte[] loginByte = (UserName + ":" + PassWord).getBytes();
    StringBuilder loginBuilder = new StringBuilder().
        append("Basic ")
        .append(Base64.encodeToString(loginByte,Base64.DEFAULT));

    try {
      URL url =  new URL(uri);
      HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();

      con.addRequestProperty("Authorization", loginBuilder.toString());

      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));

      String line = null;
      while ((line = reader.readLine()) != null){

        sb.append(line+" \n");

      }
      return sb.toString();
    }catch (Exception e){
      e.printStackTrace();
      return null;
    }finally {
      if (reader != null) {
        try {
          reader.close();
        }catch (Exception e){
          e.printStackTrace();
          return null;
        }
      }
    }

}

از کلاس AsyncTask استفاده کردم و فراخوانی تابع درون شه که من کامل قرار میدم که اشتباه پیش نیاد :

 

  class MyTask extends AsyncTask<String, String, String> {
    @Override
    protected void onPreExecute() {
      if (tasks.size() == 0) {
        pb.setVisibility(View.VISIBLE);
      }
      tasks.add(this);
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... params) {
      String content = HttpManager.getData(params[0], "namekarbari", "pass");
      return content;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String result) {
      tasks.remove(this);
      if (tasks.size() == 0) {
        pb.setVisibility(View.INVISIBLE);
      }

      if (result == null) {
        Toast.makeText(payamak.this,
            "لطفا به اینترنت متصل شوید.", 
            Toast.LENGTH_LONG).show();
        return;
      }
      ItemList = ItemJsonParser.parseFeed(result);
      new UpdateDisplay();
    }
   }

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 734 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 327 بازدید
...