0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

آیا برای نامگذاری سرویس های REST که رابطه many-to-many را ارائه می دهند استانداردی وجود دارد؟ برای مثال رابطه بین User و Role و سرویسی که چند Role را به یک User تخصیص می دهد.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای مثال اگر رابطه many-to-many بین پروژه و کارمند را در نظر بگیریم برای مشاهده تمام کارمندان یک پروژه می توان از URL زیر استفاده کرد:

/projects/{id}/employees

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 532 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 572 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.3هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.3هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 5.0هزار بازدید
...