+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

در یک فرم از کاربر URL سایت می گیرم، چطور می توانم با استفاده از PHP چک کنم که آیا این URL معتبر است یا نه (اصلا وجود دارد برای مثال www.javabyab.com وجود دارد) ؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با استفاده از تابع get_headers می توانید این کار را انجام دهید:

<?php

$url = "your_url";
$headers = @get_headers($url);

if ($headers !== false) {
    if (strpos($headers[0], '404') === false) {
        echo "URL Exists";
    }
} else {
    echo "URL Not Exists";
}
?>

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 682 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 796 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 734 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 355 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 301 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
...