کاربر "صادقی"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محمدد صادقی
محل زندگی: اصفهان
وب سایت: pcpower.blog.ir
درباره: pcpower.blog.ir

فعالیت های "صادقی"

امتیاز: 198 امتیاز (رتبه #94)
سوال ها: 7 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط صادقی ›
جواب ها: 11 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط صادقی ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 1 سوال, 5 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 16 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "صادقی"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11216 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11279 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.574,166 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09241 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08206 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32864 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06168 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13354 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15405 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,612 بازدید
...