کاربر "صادقی"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محمدد صادقی
محل زندگی: اصفهان
وب سایت: pcpower.blog.ir
درباره: pcpower.blog.ir

فعالیت های "صادقی"

امتیاز: 198 امتیاز (رتبه #94)
سوال ها: 7 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط صادقی ›
جواب ها: 11 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط صادقی ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 1 سوال, 5 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 16 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "صادقی"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11234 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.743,678 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08174 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06138 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28594 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06136 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13288 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13283 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,497 بازدید
...