کاربر "TheFuture"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "TheFuture"

امتیاز: 484 امتیاز (رتبه #48)
سوال ها: 19 (10 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط TheFuture ›
جواب ها: 28 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط TheFuture ›
نظرها: 52
رأی های داده شده: 30 سوال, 59 جواب
رأی های داده شده: 84 رأی مثبت, 5 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 52 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "TheFuture"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09223 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14351 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08192 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04112 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05131 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11268 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04111 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.453,741 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 12,628 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05140 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04104 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.644,312 بازدید
...