کاربر "TheFuture"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "TheFuture"

امتیاز: 484 امتیاز (رتبه #43)
سوال ها: 18 (10 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط TheFuture ›
جواب ها: 28 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط TheFuture ›
نظرها: 52
رأی های داده شده: 30 سوال, 59 جواب
رأی های داده شده: 84 رأی مثبت, 5 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 52 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "TheFuture"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.168 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0858 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0747 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0426 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0746 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0964 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0642 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64512 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0652 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0324 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.732,225 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66536 بازدید
...