+1 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (690 امتیاز)

آیا آیا موتور ماشین های دوگانه سوز زودتر خراب می شود و  به خرج می افتد؟ اگر بله دلیلش چیست؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
گاز طبیعی به علت دارا بودن رطوبت باعث خورندگی در قطعات موتور می شود. البته این مقدار بستگی به محل سوخت گیری شما نیز دارد چرا که عملیات رطوبت زدایی از گاز در ایستگاه سوخت گیری انجام می شود.

البته این موضوع در موتورهای بهینه شده برای گاز مانند EF7 بسیار کمتر است زیرا آلیاژ آن مقاوم شده است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ 4.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5.2هزار بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 40.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3.2هزار بازدید
...