کاربر "Amirreza Pormohamadi"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Amirreza Pormohamadi"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #832)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط Amirreza Pormohamadi ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Amirreza Pormohamadi ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Amirreza Pormohamadi"

...