0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان یک join  را در JPA با استفاده از Criteria پیاده سازی کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

معادل JPQL زیر در JPA Criteria به این صورت است:

  //select e from Employee e join e.projects p where p.active = true

  CriteriaQuery<Employee> q = cb.createQuery(Employee.class);
  Root<Employee> e = q.from(Employee.class);
  Join<Employee> p = e.join("projects");
  q.select(e);

  q.where(cb.eq(p.get("active"), true));

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 367 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 457 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 224 بازدید
سوال شده 7 سال قبل در برنامه نویسی توسط java_ (778 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 339 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 443 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 641 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 755 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 572 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 774 بازدید
...