0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

یک رابطه many to many بین دو موجودیت Project و Employee وجود دارد:

@Entity
public class Employee {

  @ManyToMany
  private List<Project> projects;

}
 
--------------------------------------------------------------------------

@Entity
public class Project {

  @ManyToMany
  private List<Employee> employees;

}

چگونه می توانم با استفاده از JPQL لیست تمام کارمندان را با یک شرط برروی پروژه ها بدست بیاورم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای این کار باید موجودیت های Project و Employee را join کنید:

select e from Employee e join e.projects p where p.active = true

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 443 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 150 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 432 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 383 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 288 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 152 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط rasta (65 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 224 بازدید
سوال شده 7 سال قبل در برنامه نویسی توسط java_ (778 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 756 بازدید
...