0 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (922 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

من یک برنامه ساده اندروید نوشتم وقتی اجراش می کنم این exception رو می ده :

android.content.ActivityNotFoundException : Unable to find explicit activity class

کسی می دونه مشکل از کجاست؟ تشکر.

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (255 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
آیا activity که ساخته اید رو در فایل Manifest تعریف کرده اید؟ باید در این فایل تعریفش کنید تا بشناسدش.
قبل توسط (922 امتیاز)
ممنون در فایل Manifest اضافش نکرده بودم.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
3 پاسخ 3.4هزار بازدید
...