0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان تمام سرویس های BitNami GitLab را در لینوکس از طریق ترمیتال restart کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

در محلی که BitNami GitLab را نصب کرده اید فایلی به نام ctlscript.sh وجود دارد که با استفاده از آن می توان این کار را انجام داد:

sudo ./ctlscript.sh (start|stop|restart)
sudo ./ctlscript.sh (start|stop|restart) mysql
sudo ./ctlscript.sh (start|stop|restart) redis
sudo ./ctlscript.sh (start|stop|restart) apache
sudo ./ctlscript.sh (start|stop|restart) sidekiq

 start   - start the service(s)
 stop    - stop the service(s)
 restart  - restart or start the service(s)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 527 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 330 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 417 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 298 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
...