0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

زبان های برنامه نویسی Concurrent (مانند Go، Rust و Erlang) چه خصوصیات اضافه ای نسبت به سایر زبان های برنامه نویسی دارند که در دسته بندی Concurrent قرار می گیرند؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

زبان برنامه نویسی concurrent زبانی است که در سینتکس خود دستوراتی برای رسیدگی به امور همزماتی دارد (multi thread، locking، message passing، share resource و ...). به عبارت دیگر اینگونه زبان ها با تمرکز برروی همزمانی طراحی شده اند. البته سایر زبانهای برنامه نویسی که به آنها concurrent اطلاق نمی شود نیز مدل های داده ای و کتابخانه برای رسیدگی به امور همزمانی دارند.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 547 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 693 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 848 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 371 بازدید
...