+1 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (922 امتیاز)

می خواهم یک برنامه اندرویدی که برروی موبایل کاربر نصب می شود به یک SMS center در زمان های مشخص SMS ارسال کند، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟ از کدام API ها باید در برنامه استفاده کنم؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (843 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار ابتدا باید دسترسی های ارسال و دریافت SMS را به Manifest برنامه خود اضافه کنید:

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 

سپپس با استفاده از کلاس SmsManager در هر جای برنامه که خواستید می توانید SMS ارسال کنید:

String SENT = "SMS_SENT";
PendingIntent sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, new Intent(SENT), 0);
SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 
sms.sendTextMessage(phoneNumber, "aaaa", message, sentPI,null);

سوالات مشابه

+3 امتیاز
1 پاسخ 670 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 30.7هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 857 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 708 بازدید
...