0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (778 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

یک نمونه کلاس singletone که در فصل دوم کتاب spring in action نوشته شده بود:

package com.springinaction.springidol;

public classStage{
     privateStage(){
}

private static class StageSingletonHolder{
    static Stageinstance = new Stage();
}
public static StagegetInstance(){
    return StageSingletonHolder.instance;
}
}

و گفته شده بود که StageSingletonHolder برای lazy load instance است، نفهمیدم که چه طوری این کار انجام میشه و چرا اینطوری نوشته شده یعنی چه فایده ای دارد؟

ممنون.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 307 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 727 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 362 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 645 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 888 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 383 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 631 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
...