0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

معادل دستور tracert که در ویندوز استفاده می شود در لینوکس چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

می توانید از دستور traceroute استفاده کنید:

traceroute www.javabyab.com

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 617 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
...