کاربر "qader haidary"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "qader haidary"

امتیاز: 73 امتیاز (رتبه #182)
سوال ها: 25 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط qader haidary ›
جواب ها: 8تمام جواب های ارائه شده توسط qader haidary ›
نظرها: 14
رأی های داده شده: 3 سوال, 5 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "qader haidary"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.654,876 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14471 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17517 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,270 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.9817,301 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,261 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08254 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 1.876,302 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13413 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.2810,298 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07224 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06185 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1317 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09305 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.013,430 بازدید
...