+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (142 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

سلام

خطای زیر در هنگام بالا آمدن jboss بروز می کند در ضمن من از نسخه 5.1 wise  (از 4.4 مهاجرت شده است)استفاده می کنم  :

10:16:26,471 ERROR [org.jboss.msc.service.fail] (MSC service thread 1-3) MSC000001: Failed to start service jboss.deployment.unit."sadad-inquiry.war".POST_MODULE: org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.deployment.unit."sadad-inquiry.war".POST_MODULE: JBAS018733: Failed to process phase POST_MODULE of deployment "sadad-inquiry.war"
	at org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitPhaseService.start(DeploymentUnitPhaseService.java:127) [jboss-as-server-7.3.0.Final-redhat-14.jar:7.3.0.Final-redhat-14]
	at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.startService(ServiceControllerImpl.java:1811) [jboss-msc-1.0.4.GA-redhat-1.jar:1.0.4.GA-redhat-1]
	at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.run(ServiceControllerImpl.java:1746) [jboss-msc-1.0.4.GA-redhat-1.jar:1.0.4.GA-redhat-1]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) [rt.jar:1.7.0_60]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) [rt.jar:1.7.0_60]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [rt.jar:1.7.0_60]
Caused by: org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitProcessingException: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.myfaces.taglib.html.ext.HtmlPanelGroupTag from [Module "deployment.sadad-inquiry.war:main" from Service Module Loader]
	at org.jboss.as.jaxrs.deployment.JaxrsComponentDeployer.deploy(JaxrsComponentDeployer.java:79)
	at org.jboss.as.server.deployment.DeploymentUnitPhaseService.start(DeploymentUnitPhaseService.java:120) [jboss-as-server-7.3.0.Final-redhat-14.jar:7.3.0.Final-redhat-14]
	... 5 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.myfaces.taglib.html.ext.HtmlPanelGroupTag from [Module "deployment.sadad-inquiry.war:main" from Service Module Loader]
	at org.jboss.modules.ModuleClassLoader.findClass(ModuleClassLoader.java:197) [jboss-modules.jar:1.3.0.Final-redhat-2]
	at org.jboss.modules.ConcurrentClassLoader.performLoadClassUnchecked(ConcurrentClassLoader.java:443) [jboss-modules.jar:1.3.0.Final-redhat-2]
	at org.jboss.modules.ConcurrentClassLoader.performLoadClassChecked(ConcurrentClassLoader.java:431) [jboss-modules.jar:1.3.0.Final-redhat-2]
	at org.jboss.modules.ConcurrentClassLoader.performLoadClass(ConcurrentClassLoader.java:373) [jboss-modules.jar:1.3.0.Final-redhat-2]
	at org.jboss.modules.ConcurrentClassLoader.loadClass(ConcurrentClassLoader.java:118) [jboss-modules.jar:1.3.0.Final-redhat-2]
	at org.jboss.as.jaxrs.deployment.JaxrsComponentDeployer.deploy(JaxrsComponentDeployer.java:77)
	... 6 more

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.2هزار امتیاز)
این خطا به دلیل حساسیت jboss نسبت به وجود tld های قدیمی بلااستفاده ایجاد شده است. در فولدر war خود در شاخه web-inf/tlds فایلهای tomahawk-xx.tld و myfaces-xx.tld را حذف بفرمایید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 209 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 412 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط shahlaesmaeili (17 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 316 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط shahlaesmaeili (17 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 613 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 726 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 205 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 186 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 274 بازدید
...