0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (17 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

سلام علت این خطا چیست ؟

(http-/0.0.0.0:6336-3) TicketException generating ticket for: [callbackUrl: https://booklet:443
/portal/j_spring_cas_security_proxyreceptor]: org.jasig.cas.ticket.InvalidTicketException

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (15 امتیاز)

سلام

لطفاً کلید زیر را به فایل config.properties پروژه پرتال اضافه نمایید:

st.timeToKillInSeconds=30

این خطا به دو دلیل می تواند رخ دهد.

اول اینکه فاصله بین درخواست Ticket و Validation آن زیاد باشد.

دوم اینکه یک Ticket دوبار Validate شود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 316 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط shahlaesmaeili (17 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 221 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط ashtiani (142 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 411 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط shahlaesmaeili (17 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 612 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 725 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 205 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 186 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 273 بازدید
...