معادل حلقه ها ( for , while و ...) در زبان های Functional

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.15392 بازدید
با توجه به اینکه زبان های Functional حلقه های for یا while ندارند چگونه می توان از قابلیتی معادل آنها در اینگونه زبان ها استفاده کرد؟
سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: یک زبان برنامه نویسی Functional چه خصوصیتی دارد؟
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (897 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 5 سال قبل توسط ایمان

1 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب

در زبان های pure functional که حلقه for ندارند با استفاده از مفاهیم بازگشتی و pattern matching این کار را انجام می دهند، مثال زیر با استفاده از زبان برنامه نویسی erlang و بدون حلقه for مجموع عناصر یک لیست را بدست می آورد:

-module(saeed).
-export([total/1]).

total([]) -> 0;
total([Item|Tail]) -> Item + total(Tail).
جواب 7 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (695 امتیاز)
انتخاب شده در 6 سال قبل توسط مسافر

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12259 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14316 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14337 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,672 بازدید
+4 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.223,275 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3289 بازدید
سوال 9 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط 1993 (246 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12119 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11222 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط tashtboland (2,201 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25551 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...