معادل حلقه ها ( for , while و ...) در زبان های Functional

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.15415 بازدید
با توجه به اینکه زبان های Functional حلقه های for یا while ندارند چگونه می توان از قابلیتی معادل آنها در اینگونه زبان ها استفاده کرد؟
سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: یک زبان برنامه نویسی Functional چه خصوصیتی دارد؟
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (907 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 6 سال قبل توسط ایمان

1 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب

در زبان های pure functional که حلقه for ندارند با استفاده از مفاهیم بازگشتی و pattern matching این کار را انجام می دهند، مثال زیر با استفاده از زبان برنامه نویسی erlang و بدون حلقه for مجموع عناصر یک لیست را بدست می آورد:

-module(saeed).
-export([total/1]).

total([]) -> 0;
total([Item|Tail]) -> Item + total(Tail).
جواب 7 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)
انتخاب شده در 7 سال قبل توسط مسافر

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12281 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14339 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15372 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,835 بازدید
+4 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.163,339 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.295 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط 1993 (242 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12133 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1226 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط tashtboland (2,201 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25599 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...