0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
سیستم چند عامله یا multi agent system چگونه سیستمی است؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (550 امتیاز)
سیستمی است که از چندین عامل (Agent) هوشمند تعاملی تشکیل شده باشد. از سیستم های چندعامله می‌توان برای حل مسئله‌هایی استفاده کرد که حل آن برای یک عامل منفرد یا یک سیستم یکپارچه مشکل یا غیرممکن است. هوشمندی می‌تواند شامل رویکردهای جستجو، یافتن و پردازش روش‌مند، کاربردی، رویه‌ای، یا الگوریتمی باشد.

موضوع‌هایی که تحقیق سیستم های چندعامله در آن‌ها می‌تواند رویکرد مناسبی ارائه کند شامل مبادلات برخط، پاسخدهی به فجایع و مدل‌سازی ساختارهای اجتماعی است.

سیستم های چندعامله روش‌های نوینی برای حل مسایل محاسباتی و پیاده‌سازی پروژه‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای ارائه می‌دهند. از آنجا که در این گونه سیستم ها مجموعه‌ای متشکّل از چندین عامل سیستم را به وجود می‌آورد، دست‌یابی و نیل به اهدافی امکان پذیر می‌گردد که به وسیله سیستم‌های تک عامله میسّر نیست.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 665 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 458 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 489 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 939 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 695 بازدید
...