کاربر "sepide_sari"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sepide_sari"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #888)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط sepide_sari ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط sepide_sari ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sepide_sari"

...