تعریف join برای یک رابطه many to many در JPQL

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08156 بازدید

یک رابطه many to many بین دو موجودیت Project و Employee وجود دارد:

@Entity
public class Employee {

  @ManyToMany
  private List<Project> projects;

}
 
--------------------------------------------------------------------------

@Entity
public class Project {

  @ManyToMany
  private List<Employee> employees;

}

چگونه می توانم با استفاده از JPQL لیست تمام کارمندان را با یک شرط برروی پروژه ها بدست بیاورم؟

سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار باید موجودیت های Project و Employee را join کنید:

select e from Employee e join e.projects p where p.active = true
جواب 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07121 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0356 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09162 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0461 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta (65 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0890 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط java_ (743 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2249 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...