تعریف join برای یک رابطه many to many در JPQL

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08149 بازدید

یک رابطه many to many بین دو موجودیت Project و Employee وجود دارد:

@Entity
public class Employee {

  @ManyToMany
  private List<Project> projects;

}
 
--------------------------------------------------------------------------

@Entity
public class Project {

  @ManyToMany
  private List<Employee> employees;

}

چگونه می توانم با استفاده از JPQL لیست تمام کارمندان را با یک شرط برروی پروژه ها بدست بیاورم؟

سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,328 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار باید موجودیت های Project و Employee را join کنید:

select e from Employee e join e.projects p where p.active = true
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,328 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1795 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0343 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07112 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0353 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13208 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09156 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0459 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta (65 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0886 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط java_ (741 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21242 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...