0 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

نرم افزارهایی مانند lie detector یا  mood scanner که برا ساس نبض یا ... چگونه عمل می کنند و درصد خطای این نرم افزارها تا چه اندازه می باشد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (550 امتیاز)
نحوه عملکرد برنامه به این صورت است که در ھنگام صحبت کردن باید انگشت خود را روی صفحه نمایش گوشی اندرویدی قرار دھید، برنامه با تجزیه و تحلیل گردش خون و وضعیت روحی می تواند تشخیص دھد که سخنان شما واقعیت دارد یا این که دورغ ھستند.

اینکه درصد خطای نرم افزار چقدره مشخص نیست اما به طور تقریبی میتوان حدس زد هر چه میزان touch صفحه شما و قدرت پردازش screen شما بیشتر باشه نرم افزار به درصد واقعی تری میرسه !

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 673 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 385 بازدید
...