کاربر "یاس"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #207)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25523 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23489 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12251 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.63,443 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1212 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07153 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27574 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14302 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1212 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11266 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07175 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29671 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06135 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.588,332 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12278 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 207.03481,561 بازدید
...