کاربر "یاس"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #184)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17150 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21198 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0662 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0874 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0656 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17164 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15146 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13131 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0898 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19215 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0669 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.64,102 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12137 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 154.67176,320 بازدید
...