کاربر "یاس"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #205)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24392 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26436 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12206 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.612,754 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1165 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25434 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14246 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07143 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25475 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0597 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.087,720 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11216 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 230.45436,245 بازدید
...