کاربر "یاس"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #202)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23304 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28380 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12172 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.141,611 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0796 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25358 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15208 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14225 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07130 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24386 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0583 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.156,617 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12186 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 217.88347,732 بازدید
...