کاربر "یاس"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #203)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23349 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27412 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12188 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.492,351 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08128 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07106 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26405 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14226 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07135 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24429 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0589 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.227,407 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11200 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 216.39379,984 بازدید
...