کاربر "یاس"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #196)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22279 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27361 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.941,278 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0799 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0793 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24333 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14195 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13178 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14216 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08126 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24368 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0581 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.16,290 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11175 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 216.04331,404 بازدید
...