کاربر "یاس"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #212)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26623 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21513 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12310 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.413,558 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09232 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08195 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27670 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17420 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12315 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08219 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29797 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06154 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.188,592 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13344 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 179.72485,412 بازدید
...