کاربر "یاس"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #212)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25584 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21504 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.473,524 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09220 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07172 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26627 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16383 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09227 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11292 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07202 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29759 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06143 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.318,504 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12320 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 188.63484,966 بازدید
...