کاربر "یاس"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #194)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21230 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26300 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47564 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0788 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0786 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23274 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08120 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23321 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0678 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.085,640 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11156 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 210.24291,178 بازدید
...