کاربر "یاس"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #191)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19204 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24263 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21234 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0783 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0779 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21237 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15169 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08114 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22295 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0675 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.975,218 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11144 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 184.93243,004 بازدید
...