کاربر "یاس"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #196)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22263 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28348 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,005 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0795 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0790 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25320 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15191 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08125 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24352 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0580 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.116,042 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11166 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 214.41315,609 بازدید
...