+1 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (1.1هزار امتیاز)
طبق قوانین وزارت کار نحوه محاسبه اضافه کار چگونه است؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
روزهای هفته پایه حقوق ضربدر 1.4 روزهای جمعه ضربدر 1.8 میشود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 836 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 5.1هزار بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 19.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 160 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 560 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 977 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
...