+1 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (1.0هزار امتیاز)
طبق قوانین وزارت کار نحوه محاسبه اضافه کار چگونه است؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
روزهای هفته پایه حقوق ضربدر 1.4 روزهای جمعه ضربدر 1.8 میشود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 817 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 5.0هزار بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 19.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 134 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 517 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 944 بازدید
...