0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
واژه زرتشت به چه مفهومی است و چرا این نام را بر آن گذاشته اند؟
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
منظور شما معنی کلمه زرتشت است یا اینکه چرا نام دین زرتشتی این است؟
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
معنی کلمه و دلیل نام گذاری این دین به این نام چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (390 امتیاز)
نام زرتشت بر اساس متون اوستایی زراثوشترا بوده‌است که نامی مرکب است. از «زَرَت» که ممکن است معنی زرد و زرین یا پیر داشته باشد و «اشترا» که برخی آن را شتر و برخی معنی آن را آسترا به معنی ستاره در نظر گرفته‌اند. دارندهٔ شتر زرد، دارندهٔ شتر پیر، دارندهٔ شتر با جرأت، درخشان و زرد مثل طلا، پسر ستاره،، ستارهٔ درخشان و روشنایی زرین معانی گوناگونی است که تا به‌حال محققان برای نام زرتشت ذکر کرده‌اند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 120 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 367 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 579 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 226 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 392 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 570 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
...