کاربر "حمید رضا"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "حمید رضا"

امتیاز: 29 امتیاز (رتبه #332)
سوال ها: 2 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط حمید رضا ›
جواب ها: 7تمام جواب های ارائه شده توسط حمید رضا ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "حمید رضا"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7341 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0539 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07126 بازدید
...