0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

من می خواهم در برنامه ویندوزی که با c# نوشته ام اطلاعات هارد درایو (پارتیشن ها، حجم درایو، فرمت و ...) را بدست بیاورم، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با استفاده از کلاس هایی که در namespace System.IO وجود دارد، می توانید این کار را انجام دهید:

  try
 {
   //Get all the drives of system
   DriveInfo[] drives = DriveInfo.GetDrives();
   int count=0;
   foreach (DriveInfo info in drives)
   {
    if (info.IsReady)
    {
      count += 1;
      Console.WriteLine("*************Drive {0}*************", count);
      Console.WriteLine("Drive Name:{0}", info.Name);
      Console.WriteLine("Drive Size:{0} bytes", info.TotalSize.ToString());
      Console.WriteLine("Free Space:{0} bytes", info.TotalFreeSpace.ToString());
      Console.WriteLine("Drive Format:{0}", info.DriveFormat);
      Console.WriteLine("Drive Type:{0}", info.DriveType);
      Console.WriteLine("Drive Volume Label:{0}", info.VolumeLabel);
    }
   }
   Console.ReadKey();
 }
 catch (Exception ex)
 {

 }

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 331 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در برنامه نویسی توسط سلطانی (1.1هزار امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 274 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 383 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 516 بازدید
...